72 образца характеристик на учеников

Отзыв на ученика 11 класса от учителя физики